Sanatorium Uzdrowiskowe ZNP w Nałęczowie

Poradnik kuracjusza

Co należy ze sobą zabrać do Sanatorium:

 

 1.  Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe (od lekarza rodzinnego) potwierdzone przez NFZ oraz skierowanie na leczenie w określonym turnusie wystawione przez NFZ.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby skierowanej na turnus sanatoryjny.
 3. Aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego, na wypadek braku weryfikacji przez system EWUŚ.
 4. Aktualne wyniki badań mające związek z leczonym uzdrowiskowo schorzeniem.
 5. Leki przyjmowane na stałe. (jeśli kuracjusz choruje na schorzenia przewlekłe, należy zaopatrzyć się w taką ilość leków, jaka wystarczy na czas pobytu w sanatorium.)
 6. Strój gimnastyczny, obuwie sportowe, przybory toaletowe.

 

Przyjazd do sanatorium:

 

 1.  Pobyt w sanatorium rozpoczyna się od godziny 14.00 w dniu oznaczonym na skierowaniu (pierwszy posiłek to obiad), a kończy się o godzinie 12.00 ostatniego dnia turnusu (ostatni posiłek to śniadanie).W uzasadnionych przypadkach jeśli sanatorium posiada wolne miejsca pobyt kuracjusza może rozpocząć się dzień wcześniej i zakończyć dzień później po wniesieniu dodatkowej opłaty za nocleg i wyżywienie - według obowiązującego cennika.
 2. Sanatorium prowadzi rezerwację pokoi (opłata rezerwacyjna wynosi 80 zł), małżeństwa miarę możliwości kwaterowane są w tym samym pokoju, pozostałe pokoje przydzielane są kuracjuszom według kolejności przyjazdu.
 3. Wyjazd na przepustkę lub skrócenie pobytu w Sanatorium jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody lekarza prowadzącego.
 4. przypadku skrócenia pobytu w ramach skierowania na leczenie z NFZ pobierana będzie opłata za każdy dzień późniejszego przyjazdu bądź wcześniejszego wyjazdu - zgodnie z obowiązującym Regulaminem Kuracjusza w Sanatorium Uzdrowiskowym ZNP w Nałęczowie.

 

Sanatorium zapewnia:

 

 1. Zakwaterowanie na turnus określony w  skierowaniu z NFZ.
 2. Całodzienne wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja (posiłki dietetyczne zależne od stanu zdrowia – poprzedzone konsultacją z lekarzem prowadzącym). Sanatorium nie zapewnia suchego prowiantu w przypadku rezygnacji z posiłku na jadalni.
 3. Wstępne badanie lekarskie nie później niż w pierwszej dobie po przyjeździe.
 4. Całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską.
 5. Zabiegi terapeutyczne zgodnie z podpisaną umową z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 6. Możliwość wykupienia dodatkowych płatnych zabiegów.
 7. Badanie kontrolne lekarskie oraz końcowe w ostatniej dobie pobytu
 8. Leki ratujące życie i na wypadek nagłego zachorowania.

 

Zabiegi:

 

 1. Zabiegi przepisywane są przez lekarzy prowadzących i dostosowane do schorzeń będących podstawą skierowania do sanatorium.
 2. Wszystkie zabiegi wykonywane są na miejscu w budynku sanatorium.

 

Informacje dodatkowe:

 

 1. W pokoju dostępny jest odpłatnie telewizor - (5 zł za dobę).
 2. Sanatorium posiada płatny parking niestrzeżony - (10 zł za dobę).
 3. W każdym pokoju znajdują się: radio, szklanki, talerzyk, koc i ręcznik
 4. Obiekt jest monitorowany 24 godziny na dobę.
 5. W budynku dostępny jest bezprzewodowy internet oraz komputer stacjonarny z dostępem do internetu.
 6. Kuracjusze mogą odpłatnie korzystać z dodatkowych zabiegów medycznych wykonywanych w naszym sanatorium (patrz zakładka zabiegi).

 

Odpłatność za leczenie w sanatorium dla dorosłych

Kuracjusza przyjeżdżającego do sanatorium na podstawie wydanego przez NFZ skierowania do sanatorium uzdrowiskowego, obowiązują następujące opłaty związane z pobytem:

 

 1. Koszty przejazdu do sanatorium (i z powrotem),
 2. Częściowa odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania. Odpłatność za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym jest różna ze względu na sezon oraz standard zajmowanego pokoju. Wysokość stawek określa Minister Zdrowia w drodze rozporządzenia. Obecnie obowiązują stawki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego z dnia 23 lipca 2013 r.

 

 Dopłata do pobytu NFZ 2022

 3. Opłata uzdrowiskowa (klimatyczna), na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr LVII/359/22 z dnia 30 listopada 2022 roku w Nałęczowie pobierana jest opłata miejscowa w wysokości 5 zł za dobę.