Sanatorium Uzdrowiskowe ZNP w Nałęczowie

przetargi

Kompleksowa termomodernizacja oraz montaż instalacji do wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej i ciepła w obiekcie Sanatorium Uzdrowiskowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nałęczowie - dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.


Informacja  o wyniku przetargu na roboty budowlane - data dodania 26.05.2015 

Zamawiający, Sanatorium Uzdrowiskowe Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nałęczowie informuje, że w przetargu na Wykonanie modernizacji układu grzewczego w budynku Sanatorium Uzdrowiskowego ZNP w Nałęczowie (numer ogłoszenia 96754-2015) z dnia 28 kwietnia 2015 r., została wybrana oferta firmy SGW Budownictwo Waldemar Stelmach z siedziba w Radomiu.

Wykaz wszystkich ofert znajduje się w pliku "Notatka - centralne ogrzewanie."


Informacja  o wyniku przetargu na roboty budowlane - data dodania 21.05.2015

Zamawiający, Sanatorium Uzdrowiskowe Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nałęczowie informuje, że w przetargu na Wykonanie ocieplenia ścian i dachów budynku Sanatorium Uzdrowiskowego ZNP w Nałęczowie (numer ogłoszenia 57869-2015) z dnia 23 kwietnia 2015 r., została wybrana oferta firmy Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe - Franciszek Wach  z siedziba w Kazanowie.

Wykaz wszystkich ofert znajduje się w pliku Notatka - termomodernizacja


 Przetarg na roboty budowlane - data dodania 06.05.2015

Wykonanie ocieplenia ścian i dachów w budynku Sanatorium Uzdrowiskowego ZNP w Nałęczowie.

Odpowiedzi na zadane pytania.

Pliki do pobrania:

Odpowiedzi do SIWZ

Załacznik nr 1.1 do SIWZ - poprawiony


Przetarg na roboty budowlane - data dodania 06.05.2015

Modernizacja układu grzewczego oraz montaż układu kogeneracyjnego do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w budynku Sanatorium Uzdrowiskowego ZNP w Nałęczowie.

Odpowiedzi na zadane pytania.

Pliki do pobrania:

Odpowiedzi do SIWZ 

Rozwinięcia instalacji centralnego ogrzewania 

Zestawienie grzejników  


Przetarg na roboty budowlane - data dodania 28.04.2015

Modernizacja układu grzewczego oraz montaż układu kogeneracyjnego do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w budynku Sanatorium Uzdrowiskowego ZNP w Nałęczowie.

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o przetargu nr 2 - PL04-2015

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki 1-5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa


Przetarg na roboty budowlane - data dodania 23.04.2015

Wykonanie ocieplenia ścian i dachów w budynku Sanatorium Uzdrowiskowego ZNP w Nałęczowie

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o przetargu nr 1 - PL04-2015

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki 1-5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa


Informacja  o wyniku wyboru inspektora nadzoru - data dodania 29.01.2015

1) Zamawiający, Sanatorium Uzdrowiskowe Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nałęczowie informuje, że w dniu 26 stycznia 2015 roku w przetargu na wybór inspektora nadzoru (zapytanie ofertowe nr 2/PL04/2014 z dnia 9 stycznia 2015 r.) została wybrana oferta firmy Przedsiębiorstwo Usługowo - Projektowo - Handlowe  "AMM INSTALACJE" Adam Kukiełka z siedzibą w Puławach.

Wykaz wszystkich ofert znajduje się w pliku "Notatka."


Zapytanie ofertowe nr 2 - wybór Inspektora nadzoru - data dodania 9.01.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2-PL04-2014.docx
Załącznik 1 - formularz ofertowy.doc
Załącznik 2 - wzór umowy.doc
Załącznik 3 - oświadczenie oferenta.doc
Załącznik 4 - wykaz inwestycji.doc
Załącznik 5 - lista osób.doc


Informacja  o wyniku wyboru inspektora nadzoru - data dodania 22.12.2014

Zamawiający, Sanatorium Uzdrowiskowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nałęczowie informuje, że z uwagi na brak ofert spełniających wymagania stawiane Wykonawcom w zapytaniu ofertowym ogłoszonym w dniu 08.12.2014 r. nr 1/PL04/2014 nie dokonano wyboru oferty.

Nowy zapytanie ofertowe zostanie opublikowane po okresie świąteczno - noworocznym  w pierwszej połowie stycznia 2015 roku.


Wybór Inspektora nadzoru - data dodania 05.12.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1-PL04-2014.doc
Załącznik 1 - formularz ofertowy.doc
Załącznik 2 - wzór umowy.doc
Załącznik 3 - oświadczenie oferenta.doc
Załącznik 4 - wykaz inwestycji.doc
Załącznik 5 - lista osób.doc