Sanatorium Uzdrowiskowe ZNP w Nałęczowie

Skierowanie do Sanatorium ZUS

Rehabilitacjalecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS

Z sanatorium mogą skorzystać osoby ubezpieczone w ZUS, zagrożone całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, które mają szanse na odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji.


Dotyczy to osób przebywających na zasiłku chorobowym, świadczeniu rehabilitacyjnym lub okresowej rencie z tytułu niezdolności do pracy.

Kto może pojechać do sanatorium z ZUS

Na rehabilitację organizowaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych mogą być skierowane osoby w nim ubezpieczone. "Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS" wystawia lekarz pierwszego kontaktu lub specjalista. Zrobi to, jeśli uzna, że mamy schorzenie, które utrudnia pracę, albo że postęp choroby może w przyszłości spowodować niezdolność do pracy. Wniosek może być sporządzony na dowolnym formularzu. Ważne, by zawierał następujące dane:

  • imię i nazwisko chorego,
  • PESEL,
  • adres zamieszkania i numer telefonu,
  • rozpoznanie medyczne w języku polskim,
  • opinię czy po przeprowadzeniu rehabilitacji istnieje szansa odzyskania zdolności do pracy.


Uwaga! Pacjent sam może dostarczyć formularz lekarzowi. Wzór można znaleźć w internecie pod adresem www.zus.pl/rehabilitacja.

Sporządzony przez lekarza wniosek należy złożyć w najbliższej placówce ZUS. Jeżeli mamy dokumentację medyczną potwierdzającą nasze schorzenie, powinniśmy zrobić jej kopię i złożyć razem z wnioskiem.

Dodatkowe badanie przez lekarza z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzywa nas na badanie, które wykonuje lekarz orzecznik ZUS. Jeżeli lekarz orzecznik stwierdzi celowość przeprowadzenia rehabilitacji, wyznaczany jest ośrodek rehabilitacyjny oraz data rozpoczęcia rehabilitacji, najbliżej miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej.

Czy można uniknąć badania przez lekarza orzecznika?

Tak. ZUS może skierować nas do sanatorium w trybie zaocznym. Stanie się tak, gdy nasza dokumentacja medyczna będzie wystarczająca do wydania orzeczenia o potrzebie wyjazdu. Tak więc jeżeli z naszych dokumentów niezbicie będzie wynikało, że musimy się leczyć i wyjazd do sanatorium jest niezbędny, to badania przez lekarza orzecznika unikniemy.

Skierowanie do sanatorium możemy też dostać bezpośrednio od ZUS, np. gdy lekarz orzecznik kontroluje nasze zwolnienie lekarskie, orzeka, czy są przesłanki do przyznania świadczenia rehabilitacyjnego, albo wydaje orzeczenie w sprawie niezdolności do pracy, gdy ktoś stara się o rentę.


Jak długo trzeba czekać na wyjazd? Na skierowanie czeka się średnio od trzech do ośmiu tygodni.

Gdzie można pojechać na rehabilitację?

Ośrodki rehabilitacyjne są usytuowane w całej Polsce. Znajdują się w górach, nad jeziorami oraz nad morzem. ZUS kieruje do ośrodków położonych najbliżej miejsca zamieszkania.

Możemy prosić o wyjazd w terminie, który będzie dla nas dogodny, ale termin ten nie może wykraczać,, "poza okres przyznanego zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub renty".

Ile kosztuje wyjazd na rehabilitację?

ZUS ponosi całkowity koszt rehabilitacji, łącznie z kosztami zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdu z miejsca zamieszkania do ośrodka i z powrotem.

Zakład pokrywa koszty przejazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej. Nawet jeżeli do sanatorium przyjedziemy ekspresem, to zostaną nam zwrócone jedynie koszty biletu za przejazd pociągiem pospiesznym drugiej klasy. Resztę kosztów podróży trzeba będzie pokryć samemu.

Zwrot kosztów dojazdu dostajemy w momencie, gdy kończymy rehabilitację w ośrodku.


Jak długo trwa pobyt w sanatorium?

Pobyt w ośrodku trwa 24 dni i może być skrócony lub wydłużony na wniosek ordynatora ośrodka za zgodą ZUS.

Jeżeli ktoś już skorzystał z rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS, może się starać o kolejny wyjazd - nie ma tu żadnych ograniczeń. Rehabilitacja w ośrodku ma pomóc w powrocie do zdrowia i jeżeli lekarz orzecznik uzna celowość przeprowadzenia rehabilitacji, można ponownie wyjechać do ośrodka rehabilitacyjnego.

Podstawą do prowadzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych rehabilitacji leczniczej jest art. 69 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne. Rozporządzenie określa m.in., kto może z takiej rehabilitacji skorzystać, co jest podstawą skierowania oraz jakie koszty pokrywa ZUS.

Gdzie szukać informacji?

Informacje o prowadzonej przez ZUS rehabilitacji leczniczej - do kogo jest skierowana, kto może uzyskać skierowanie na rehabilitację leczniczą, kto pokrywa koszty, co obejmuje program - oraz mapkę ośrodków rehabilitacyjnych współpracujących z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych można znaleźć na stronie internetowej ZUS pod adresem: www.zus.pl/rehabilitacja.